Robotyka dla dzieci

Płatność

  • Robotikos vaikams būrelio mokestis: 20 eur/mėn.
  • Tuo atveju, kai ugdymo procesas iš dalies finansuojamas NVŠ tikslinėmis lėšomis (20 eur/mėn.), už būrelį mokėti nereikia.
  • Mokėjimai atliekami pavedimu į Vilniaus rajono PPT sąskaitą: LT624010051003775684, įmonės kodas 302678586. Pavedime reikia nurodyti vaiko vardą pavardę, už kokį mėnesį mokama, sutarties numerį ir/arba vaiko asmens kodą.
  • Mokestis sumokamas iki artėjančio mėnesio pradžios.
  • Vaikui nelankius užsiėmimų, pinigai nėra kompensuojami, išskyrus ligos atvejus. Ligos atvejai kompensuojami tik iš anksto pranešus (elektroniniu paštu arba telefonu) apie neatvykimą, o grįžus į užsiėmimus pristačius gydytojo pažymą apie ligos laikotarpį. Susitarus užsiėmimai nekompensuojami, bet vaikas gali lankyti papildomus užsiėmimus kitu laiku.